Sprawozdanie duszpasterskie Łekno 2022 – Parafia Łekno
Ogłoszenia duszpasterskie – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielski Maryi (01.01.2023)
31 grudnia, 2022
Ogłoszenia duszpasterskie – II Niedziela Zwykła (15.01.2023)
14 stycznia, 2023
Ogłoszenia duszpasterskie – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielski Maryi (01.01.2023)
31 grudnia, 2022
Ogłoszenia duszpasterskie – II Niedziela Zwykła (15.01.2023)
14 stycznia, 2023

Sprawozdanie duszpasterskie Łekno 2022

1/ Liczba mieszkańców uczestniczących w Mszach świętych

Wszystkich mieszkańców parafii jest 1389 osób. W niedzielnych (święta i uroczystości) Mszach świętych (trzech: dwie w Łeknie i jedna w Dobrem), po ostatnim liczeniu w październiku, średnio uczestniczy około 80 osób, to jest o 50 mniej niż w ubiegłym roku.

3/ Sakrament chrztu

Sakramentu chrztu udzielono pięciorgu dzieciom. W ubiegłym roku były trzy chrzty, wzrost o dwa chrzty.

4/ Pierwsza Komunia Święta

Pierwszą Komunię Świętą przyjęło dziesięcioro dzieci. Tylko jedno z tych dzieci uczestniczy wraz z rodzicami we Mszy świętej.

5/ Chorzy

Dwóm osobom udzielano sakramentów chorych i Komunii świętej.

6/ Sakrament małżeństwa

Sakrament małżeństwa zawarła jedna para. W ubiegłym roku, sakrament ten zawarły trzy pary. Żadne z tych małżeństw nie uczestniczy w niedzielnych Mszach świętych.

7/ Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania przyjęły 23 osoby, z tego dwie uczestniczą systematycznie we Mszach świętych, pozostałe w ogóle.

8/ Komunia święta

Komunii świętej rozdano w roku 2022, około dwóch tysięcy. Natomiast w 2021 udzielono około czterech tysięcy.

8/ Pogrzeby

Zmarło w minionym roku czternaście osób. W tym tylko pięć osób było zaopatrzone sakramentami świętymi. W porównaniu z rokiem 2021 było ich o 5 mniej. Porównując zestawienie chrztów i pogrzebów z minionego roku jest to stosunek 5 do 14, czyli trzy razy więcej jest pogrzebów niż chrztów. Rok 2007 był ostatnim rokiem, w którym było więcej chrztów (19) niż pogrzebów (12) i od roku 2008 następuje systematyczny spadek chrztów (11), w stosunku do pogrzebów (16). W naszej parafii średnio przyrost naturalny w skali ostatnich pięciu lat wynosi 0,44, gdzie jeszcze w roku 2007 wynosił 1,60.

9/ Decyzją Rady Duszpasterskiej w od stycznia 2022 roku została zawieszona działalność Akademii św. Filipa Neri, czyli gościnnych wykładów wygłaszanych przez zapraszanych gości.

10/ Działalność duszpasterska

a/ od V Niedzieli Wielkopostnej odbywały się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które przeprowadził ks. Marcin Wolanin, kapelan Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Decyzją Rady Duszpasterskiej rekolekcje trwały od niedzieli do wtorku, czyli trzy dni. W ubiegłym roku (2021) trwały 6 dni, co uznano za zbyt długi okres.

b/ W V i VI (Niedziela Palmowa) Wielkiego Postu, były rozprowadzane palmy wykonane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Będzina i Dobrego przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie.

c/ W czwartek, 23.06.2021 przeżywaliśmy w naszej parafii uroczystość odpustową. Mszy świętej przewodniczył ks. Wojciech Szulczewski. Wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tej uroczystości, a szczególnie Radzi Duszpasterskiej, serdecznie dziękuję.

d/ od 11.09.2022 do 12.09.2022 w naszej parafii była przeprowadzona wizytajcja kanoniczna przez biskupa diecezjalnego Edwarda Dajczaka.

e/ W niedzielę, 30.10.2021. Odbył się w naszej parafii II Bal Świętych, zorganizowany i przeprowadzony przez Radę Duszpasterską i wszystkie życzliwe temu przedsięwzięciu osoby.

11/ Działalność gospodarcza

a/ przeprowadzono prace pielęgnacje drzewostanu wokół kościoła,

b/ wstępnie uporządkowano teren starego cmentarza za kościołem,

c/ zmieniono i umocowano figurę Matki Bożej w ogrodzie domowym. Poprzednia uległa zniszczeniu. Zakupiono też lampy solarne do podświetlenia figury,

d/ zamontowano odrestaurowane jedno pole witraża,

e/ przeprowadzono i uzupełniono badania kominiarskie i elektryczne budynków: kościoła, kaplicy i plebani,

f/ na prośbę bpa Edwarda Dajczaka przeprowadzono podział działki parafialnej, wyodrębniając z niej budynek plebani wraz z łąką;

g/ zakupiono 4300L oleju opałowego oraz przeprowadzono konserwację pieca grzewczego.

12/ Podziękowanie

Pragnę wszystkim Państwu serdecznie podziękować, za Waszą życzliwość, ofiarność tak w wymiarze materialnym, jak też i w duchowym. Wszystkie Państwa działania na rzecz parafii są urzeczywistnieniem Państwa świadomości, że to jest, z jednej strony, Wasza parafia, z drugiej pewien obraz gospodarności i kultury mieszkańców. Serdecznie dziękuję za postawę klęczącą w przyjmowaniu Komunii świętej i do ust. Bóg zapłać.

Wszystkim Państwu, za miniony 2022 rok, serdeczne Bóg zapłać,

Comments are closed.