O kościele


Kościół św. Jana Chrzciciela w Łeknie to późnogotycki kościół parafialny, wzniesiony na przełomie XV i XVI wieku z kamienia polnego i cegły. Świątynia jest sklepiona gwieździście, ma zamknięte trójboczne prezbiterium, a mury wspierają uskokowe przypory. Trójkondygnacyjna masywna wieża została nietypowo, z boku, dostawiona do nawy. Zwieńczona jest dachem namiotowym i 4 pinaklami w narożach. Kondygnacje zaznaczono fryzem, a dodatkową ozdobą są blendy. Po uderzeniu pioruna w 1789 roku zmienił się kształt górnej partii wieży. W wyposażeniu wnętrza zachowała się gotycka chrzcielnica służąca za kropielnicę i 2 dzwony z XV wieku, z których dzwon „Anna” datowany jest na rok 1519. W witrażach z 1587 roku znajdują się kartusze herbowe miejscowej szlachty i sceny biblijne. Ambona pochodzi z epoki baroku (XVIII w.). Na wieży znajduje się zegar, który zamontowano w 1889 roku. Kościół jako obiekt zabytkowy wpisany jest do rejestru- nr. 141 z 27.04.1957. Świątynia została poświęcona 24.02.1946 r. W pobliżu kościoła znajdują się płyty nagrobne, w tym także nagrobek pastora Ericha Botha. Niedaleko znajduje się także cmentarz, na terenie którego utworzono lapidarium poświęcone niemieckim mieszkańcom tych ziem.


Poprzedni proboszczowie:

ks. Andrzej Krupczyński (1971-1976), ks. Bernard Mielcarzewicz (1976-1980), ks. Lech Bończa-Bystrzycki (1980-1988), ks. Stanisław Wojnar senior (1988-1995), ks. Dominik Kubicki (1995-1997), ks. Jan Borzyszkowski junior (1997-2020), ks. Grzegorz Szewczak (administrator 2020)